Laski drewniane giętkie powłoka błyszcząca w różnych kolorac